14-15-16 במאי 2015 סמינר "תשוקה"

18-05-15 "עקרונות המשיכה"**

20-05

שעות סמינר "תשוקה":

חמישי 17:00 – עד  22:30

שישי   12:30 – עד  18:00

שבת   17:00   עד  22:30

סמינר תשוקה מתקיים  במרכז שלנו.
שינויים במקום ובשעות עשויים להיתכן עד שבוע טרם
הסמינר או עד 24 שע' טרם הקורס / השתלמות.
שינויים תאריכים עד שבוע טרם הסמינר.

ט.ל.ח